Op 30 oktober 2020 zijn de surseances van betaling van G.P.S. Nunspeet Vastgoed B.V. en Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V. in Nunspeet uitgesproken. Er is intensief gezocht naar overnemende partijen. Dit zowel voor als na de surseance van betaling. Helaas is het niet gelukt een partij te vinden die vanuit de surseance van betaling gaat 'doorstarten'.
Als gevolg daarvan zal ik als bewindvoerder samen met de directie de rechtbank moeten vragen om de surseances van betaling om te zetten naar faillissementen en zullen de activiteiten van de onderneming worden gestaakt. Dit ondanks de inzet van alle betrokken partijen, waaronder de werknemers, de uitzendkrachten, het management, de bank en de verschillende leveranciers die allemaal constructief hebben meegewerkt in de periode van surseance.
Een faillissement betekent niet dat gesprekken met potentiële kandidaten stoppen. Het overleg vindt nog steeds plaats en wanneer er hierover meer bekend is zullen wij dat laten weten.


Frans van Oss, bewindvoerder
Corinda Strijkert
OMVR Advocaten